Предлагани услуги

Опитът в преводи на всички езици, многобройният екип от специализирани преводачи, използването на модерна техника и софтуерни продукти позволяват на „Орхидея-94” да гарантира на клиента пълно и експресно обслужване в сферата на писмените и устните преводи.

УСТНИ ПРЕВОДИ

Благодарение на професионалните си преводачи с отлична подготовка в сферата на консекутивния и симултанния превод “Орхидея-94” е в състояние да осигури на клиента ефективна вербална комуникация по време на: • бизнес срещи и преговори; • неформални срещи и обществени прояви; • изповядване на сделки пред нотариус; • командировки и пътувания; • конгреси, конференции и семинари; • културни събития и мероприятия.

ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

“Орхидея-94” предлага на клиента пълно обслужване: превод, редакция, локализация, форматиране, предпечатна подготовка и легализация. Писмените преводи могат да се приемат и доставят по най-удобният за клиента начин: по електронен път, факс или с наш куриер. “Орхидея-94” извършва легализация на официални документи и заверки във всички държавни институции и консулски представителства на територията на Република България.

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ

Орхидея -94” може да поеме изцяло организирането на международни корпоративни събития: конгреси, семинари, конференции. Екипът ни ще се погрижи за всички етапи на мероприятието и за неговото успешно протичане: • резервации, посрещане, настаняване; • логистика; • техническо оборудване и озвучаване; • осигуряване на преводачи; • кетърингово обслужване; • културна програма; • изработване на индивидуални подаръци; • фото и видео отразяване,

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ

“Орхидея–94” предлага групови и индивидуални езикови курсове за фирми. Програмата на обучението се разработва съобразно специфичните нужди на фирмата–клиент и може да включва: общи езикови и специализирани курсове; развиване на уменията за говорене и слушане; индивидуално или групово езиково обучение със специализирана професионална насоченост: бизнес, право, икономика, медицина и др. В индивидуалното обучение клиентът може да избере различни системи на обучение и продължителност в зависимост от изискванията си и времето, с което разполага: индивидуален езиково обучение; подготовка за бизнес преговори и срещи; развиване на езикови умения в конкретна област. Фирменото обучение се провежда в офиса на клиента и в удобно за него време.