Нашите клиенти

Клиентите на „Орхидея-94“ са юридически и физически лица от всички сфери на бизнеса, индустрията и свободните професии. Сред нашите клиенти са още водещи държавни институции и агенции, както и международни компании.


ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И АГЕНЦИИ В РБ

Министерство на вътрешните работи

Министерство на здравеопазването

Министерство на отбраната

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Министерство на земеделието и храните

Държавен фонд "Земеделие"

Национална агенция за приходите

Комисия по досиетата

Агенция по вписванията

Международна агенция по миграция

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ

Изпълнителна агенция по Програма ФАР на Европейския Съюз

TAIEX - EU

ДРУГИ

• Община Свиленград

Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

• Организация на евреите в България ШАЛОМ (една от най-древните в Европа)